کارگاه انتخاب موضوع برای مقاله‌نویسی

کارگاه انتخاب موضوع برای مقاله‌نویسی
 

کارگاه انتخاب موضوع برای مقاله‌نویسی در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ طی یک جلسه دو ساعته برگزار شد. در این کارگاه روش‌های پیش‌رو برای انتخاب موضوعات جدید و ناب در مقاله‌نویسی مطرح شد. همچنین منابع لازم برای رسیدن به این هدف معرفی گردید. برای انتخاب موضوع مقاله، کتاب‌های برجسته رشته مترجمی معرفی و به تفصیل بررسی شدند.