دوره آمادگی آزمون مترجم رسمی قوه قضائیه در زبان «فرانسه»

دوره آمادگی آزمون مترجم رسمی قوه قضائیه در زبان «فرانسه»

دوره آمادگی آزمون مترجم رسمی قوه قضائیه در زبان «فرانسه»، با تدریس دکتر مینا مظهری، مترجم رسمی قوه قضائیه و عضو هیئت علمی گروه مترجمی فرانسه دانشگاه علامه طباطبائی، از تاریخ ۱۱ تا ۱۵ تیر ماه ۱۴۰۱، به‌صورت آنلاین در پژوهشکده مطالعات ترجمه برگزار گردید.

محتوای دوره:

ماژول ۱: ترجمه حقوقی فارسی-فرانسه | ۸ ساعت آموزش |
ماژول ۲: ترجمه حقوقی فرانسه-فارسی | ۸ ساعت آموزش |
ماژول ۳: گرامر | ۶ ساعت آموزش |
ماژول ۴: درک مطلب تافل | ۶ ساعت آموزش |
دوره کامل: ۴ ماژول | ۲۸ ساعت آموزش |