دپارتمان مطالعات زبان و فرهنگ و ترجمه

مدیریت:

دکتر مینا مظهری

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

(مترجمی زبان فرانسه)

 

 راه‌های ارتباطی:
  mmazhari@atu.ac.ir

اعضای هیئت علمی:

دکتر سالار منافی اناری

عضو هیئت علمی مترجمی زبان انگلیسی

دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر  مزدک بلوری

عضو هیئت علمی مترجمی زبان انگلیسی

دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر زهره قربانی

عضو هیئت علمی گروه عربی

دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر امیر زندمقدم

عضو هیئت علمی ادبیات زبان انگلیسی

دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر کورش صفوی

عضو هیئت علمی گروه زبان‌شناسی

دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر احمد علی حیدری

عضو هیئت علمی گروه فلسفه

دانشگاه علامه طباطبائی