دوره پژوهش نظری

دوره پژوهش نظری
 

دوره پژوهش نظری در مطالعات ترجمه با شرکت دکتر غلامرضا تجویدی و دکتر ثمر احتشامی از تاریخ ۲۰ مهرماه آغاز خواهد شد.

زمان برگزاری این دوره ۲۰، ۲۷ مهر ماه و ۴ و ۱۱ آبان ماه است. هزینه شرکت در دوره ۵۵۰،۰۰۰ تومان است.