دوره مبانی ویراستاری

دوره مبانی ویراستاری
 

دورهٔ «مبانی ویراستاری» از تاریخ ۶ دی‌ ماه، طی ۱۰ جلسه برگزار می‌شود.

استاد این دوره آقای مهدی قنواتی، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی ویراستاران و پژوهشگر ارشد فرهنگستان زبان و ادب فارسی است.

به قبول‌شدگان در آزمون پایانی گواهی مشترک پژوهشکده مطالعات ترجمه دانشگاه علامه طباطبائی و انجمن صنفی ویراستاران داده می‌شود.