نرخ‌نامه خدمات‌ ترجمه مکتوب

زبان انگلیسی
ترجمه انگلیسی به فارسی ترجمه فارسی به انگلیسی
کلمه‌ای ۵۵۰ تومان کلمه‌ای ۶۶۰ تومان
زبان فرانسه
ترجمه فرانسه به فارسی ترجمه فارسی به فرانسه
کلمه‌ای ۶۶۰ تومان کلمه‌ای ۸۷۰ تومان
زبان آلمانی
ترجمه آلمانی به فارسی ترجمه فارسی به آلمانی
کلمه‌ای ۷۸۰ تومان کلمه‌ای ۱۰۰۰ تومان
زبان اسپانیایی
ترجمه اسپانیایی به فارسی ترجمه فارسی به اسپانیایی
کلمه‌ای ۶۳۰ تومان کلمه‌ای ۹۶۰ تومان
زبان روسی
ترجمه روسی به فارسی ترجمه فارسی به روسی
کلمه‌ای ۴۸۰ تومان کلمه‌ای ۷۲۰ تومان
زبان عربی
ترجمه عربی به فارسی ترجمه فارسی به عربی
کلمه‌ای ۶۰۰ تومان کلمه‌ای ۷۸۰ تومان
زبان چینی
ترجمه چینی به فارسی ترجمه فارسی به چینی
کلمه‌ای ۱۰۰۰ تومان کلمه‌ای ۱۴۰۰ تومان
زبان ترکی (استانبولی)
ترجمه ترکی به فارسی ترجمه فارسی به ترکی
کلمه‌ای ۶۳۰ تومان کلمه‌ای ۸۶۰ تومان

در صورت انجام خدمات فوری ۱۵ درصد به مبالغ فوق اضافه می‌شود.

تاریخ به‌روزرسانی نرخ‌نامه: دی ماه ۱۴۰۱