نرخ‌نامه خدمات‌ ترجمه مکتوب

زبان انگلیسی
ترجمه انگلیسی به فارسی ترجمه فارسی به انگلیسی
کلمه‌ای ۶۰۰ تومان کلمه‌ای ۷۵۰ تومان
زبان فرانسه
ترجمه فرانسه به فارسی ترجمه فارسی به فرانسه
کلمه‌ای ۱۱۰۰ تومان کلمه‌ای ۱۵۰۰ تومان
زبان آلمانی
ترجمه آلمانی به فارسی ترجمه فارسی به آلمانی
کلمه‌ای ۱۲۰۰ تومان کلمه‌ای ۱۶۰۰ تومان
زبان اسپانیایی
ترجمه اسپانیایی به فارسی ترجمه فارسی به اسپانیایی
کلمه‌ای ۱۲۰۰ تومان کلمه‌ای ۱۵۰۰ تومان
زبان روسی
ترجمه روسی به فارسی ترجمه فارسی به روسی
کلمه‌ای ۱۲۰۰ تومان کلمه‌ای ۱۵۰۰ تومان
زبان عربی
ترجمه عربی به فارسی ترجمه فارسی به عربی
کلمه‌ای ۸۵۰ تومان کلمه‌ای ۱۱۰۰ تومان
زبان چینی
ترجمه چینی به فارسی ترجمه فارسی به چینی
کلمه‌ای ۱۸۰۰ تومان کلمه‌ای ۲۲۰۰ تومان
زبان ترکی (استانبولی)
ترجمه ترکی به فارسی ترجمه فارسی به ترکی
کلمه‌ای ۱۱۰۰ تومان کلمه‌ای ۱۳۰۰ تومان

در صورت انجام خدمات فوری ۱۵ درصد به مبالغ فوق اضافه می‌شود.

تاریخ به‌روزرسانی نرخ‌نامه: آذر ماه ۱۴۰۲