کارگاه آنلاین تاریخ‌نگاری دیجیتال در مطالعات ترجمه

کارگاه آنلاین تاریخ‌نگاری دیجیتال در مطالعات ترجمه


کارگاه آنلاین «تاریخ‌نگاری دیجیتال در مطالعات ترجمه» با تدریس آقای پرویز رسولی، دانشجوی دکتری مطالعات ترجمه دانشگاه علامه طباطبائی، در تاریخ ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۱ برگزار شد.

محتوای کارگاه: 
در این کارگاه، اصول و مبانی تاریخ‌نگاری دیجیتال معرفی گردید و سپس به کاربرد آن در مطالعات ترجمه پرداخته شد. شرکت‌کنندکان با انواع دیتابیس‌های تاریخ ترجمه آشنا شدند و در جریان طیف وسیعی از ابزارها و نرم‌افزار‌های گردآوری، تحلیل و ارائه داده‌های تاریخی قرار گرفتند. تمامی مطالب، نمونه‌ها و توضیحات نیز با توجه به کاربرد آن در تاریخ‌نگاری ترجمه ارائه شدند.