تألیف

از آن جا که دانشگاه علامه طباطبائی یکی از مهم‌ترین قطب‌های علمی در بین دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی است، تولید و تألیف کتاب‌های مرتبط با رشته مطالعات ترجمه و حوزه‌های مربوط به آن از اقداماتی است که اکنون در پژوهشکده مطالعات ترجمه در دست اجراست. 

به زودی در این بخش فهرستی از کتاب‌های تألیف شده توسط این پژوهشکده قرار خواهد گرفت.