راه‌های ارتباطی

شما می‌توانید از راه‌های زیر با ما در ارتباط باشید:

      ۰۹۹۱-۲۵۰۲۴۶۳
    rits@atu.ac.ir 
             rits.atu  
rits_atu  
rits_atu  
rits_atu  

آدرس پژوهشکده:

تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان پل مدیریت، خیابان علامه جنوبی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبائی، طبقه همکف، شماره ۱۰۲، پژوهشکده مطالعات ترجمه

شماره‌ تلفن: ۸۸۶۹۰۰۲۲-۰۲۱