همایش‌های ملی

پژوهشکده مطالعات ترجمه از ابتدای شکل‌گیری خود نشست‌های بسیاری را در حوزه‌های گوناگون مرتبط با ترجمه برگزار کرده است. هدف این نشست‌های به اشتراک‌گذاری دستاوردها و نقطه‌نظرات موجود در رشته ترجمه و سایر رشته‌های مرتبط است.

از سال ۱۳۹۰ نشست‌هایی با موضوعات ارزشیابی ترجمه، شیوه و چارچوب‌های نظری پژوهش در ترجمه، ترجمه، التقاط فرهنگی و هویت ملی، ترجمه و ادبیات معاصر فارسی، و ترجمه و رسانه در این پژوهشکده برگزار شده است.

«همایش شماره ۴»

«همایش شماره ۳»

«همایش شماره ۲»

«همایش شماره ۱»