نشست‌های بین‌المللی

یکی از اهداف و وظایف پژوهشکده مطالعات ترجمه برگزاری نشست‌های علمی تخصصی در حوزه‌های مختلف مرتبط با مطالعات ترجمه به منظور به اشتراک‌ گذاری جدیدترین دستاوردهای علمی، پژوهشی، آموزشی و خدماتی با اساتید و دانش‌پژوهان کشور‌های دیگر در رشته مطالعات ترجمه مکتوب و شفاهی است. در راستای این هدف، پژوهشکده مطالعات ترجمه برگزار کننده نشست‌های بین‌المللی در رشته مطالعات ترجمه بوده است.

به منظور کسب اطلاع در خصوص این نشست‌ها از منوی سمت‌ راست یا فهرست زیر استفاده نمایید.