نرخ‌نامه خدمات ویراستاری

زبان انگلیسی
ویراستاری در زبان فارسی ویراستاری در زبان انگلیسی
کلمه‌ای ۳۵۰ تومان کلمه‌ای ۴۵۰ تومان
زبان فرانسه
ویراستاری در زبان فارسی ویراستاری در زبان فرانسه
کلمه‌ای ۳۵۰ تومان کلمه‌ای ۵۳۰ تومان
زبان آلمانی
ویراستاری در زبان فارسی ویراستاری در زبان آلمانی
کلمه‌ای ۶۵۰ تومان کلمه‌ای ۸۵۰ تومان
زبان اسپانیایی
ویراستاری در زبان فارسی ویراستاری دز زبان اسپانیایی
کلمه‌ای ۵۵۰ تومان کلمه‌ای ۷۵۰ تومان
زبان روسی
ویراستاری در زبان فارسی ویراستاری در زبان روسی
کلمه‌ای ۵۵۰ تومان کلمه‌ای ۷۵۰ تومان
زبان عربی
ویراستاری در زبان فارسی ویراستاری در زبان عربی
کلمه‌ای ۴۵۰ تومان کلمه‌ای ۶۵۰ تومان
زبان چینی
ویراستاری در زبان فارسی ویراستاری در زبان چینی
کلمه‌ای ۱۱۰۰ تومان کلمه‌ای ۱۲۵۰ تومان
زبان ترکی (استانبولی)
ویراستاری در زبان فارسی ویراستاری در زبان ترکی
کلمه‌ای ۵۵۰ تومان کلمه‌ای ۷۲۰ تومان

در صورت انجام خدمات فوری ۱۵ درصد به مبالغ فوق اضافه می‌شود.

تاریخ به‌روزرسانی نرخ‌نامه: آذر ماه ۱۴۰۲