نرخ‌نامه خدمات ویراستاری

زبان انگلیسی
ویراستاری در زبان فارسی ویراستاری در زبان انگلیسی
کلمه‌ای ۳۲۰ تومان کلمه‌ای ۴۲۰ تومان
زبان فرانسه
ویراستاری در زبان فارسی ویراستاری در زبان فرانسه
کلمه‌ای ۳۲۰ تومان کلمه‌ای ۴۸۰ تومان
زبان آلمانی
ویراستاری در زبان فارسی ویراستاری در زبان آلمانی
کلمه‌ای ۴۲۰ تومان کلمه‌ای ۵۴۰ تومان
زبان اسپانیایی
ویراستاری در زبان فارسی ویراستاری دز زبان اسپانیایی
کلمه‌ای ۳۲۰ تومان کلمه‌ای ۴۸۰ تومان
زبان روسی
ویراستاری در زبان فارسی ویراستاری در زبان روسی
کلمه‌ای ۳۲۰ تومان کلمه‌ای ۴۸۰ تومان
زبان عربی
ویراستاری در زبان فارسی ویراستاری در زبان عربی
کلمه‌ای ۳۲۰ تومان کلمه‌ای ۴۵۰ تومان
زبان چینی
ویراستاری در زبان فارسی ویراستاری در زبان چینی
کلمه‌ای ۶۵۰ تومان کلمه‌ای ۷۸۰ تومان
زبان ترکی (استانبولی)
ویراستاری در زبان فارسی ویراستاری در زبان ترکی
کلمه‌ای ۳۲۰ تومان کلمه‌ای ۴۸۰ تومان

در صورت انجام خدمات فوری ۱۵ درصد به مبالغ فوق اضافه می‌شود.

تاریخ به‌روزرسانی نرخ‌نامه: دی ماه ۱۴۰۱