ریاست

دکتر فاطمه پرهام

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

(گروه مترجمی زبان انگلیسی)

 

         
   
    

راه‌های ارتباطی:
  ۰۹۱۲-۸۲۴۹۶۷۰

  parham@atu.ac.ir

   parhamfatemeh

  https://orcid.org/0000-0003-4509-1279