دوره‌های پیش رو

 

شیوه ثبت‌نام: ارسال مشخصات (نام، نام خانوادگی و تلفن) به ایمیل rits@atu.ac.ir.

دوره تخصصی آنلاین نظریه‌های نوین ترجمه

 

 

کارگاه آنلاین کاربرد کتاب‌شناسی در پژوهش ترجمه