دوره پیشرفته ترجمه شفاهی

دوره پیشرفته ترجمه شفاهی
 

دوره پیشرفته ترجمه شفاهی پیاپی با تدریس دکتر میرسعید موسوی رضوی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار خواهد شد.

این دوره از تاریخ ۱۴ مهرماه سال ۱۴۰۰ آغاز و در روزهای چهارشنبه ساعت ۱۷ الی ۱۹ برگزار می‌شود.

هزینه دوره ۱،۲۵۰،۰۰۰ تومان است.