معرفی نشریه

فصلنامه «The Translation and Interpreting Research» مجله تخصصی پژوهشکده مطالعات ترجمه وابسته به دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی است که در همه حوزه‌های ترجمه مکتوب و شفاهی از نوع مقالات اصیل، موردی و غیره مقاله می‌پذیرد. داوری مقالات در این مجله به صورت همتا و دوسوکور و ارسال مقاله فقط به صورت آنلاین و از طریق وبگاه مجله امکان‌پذیر است.

آدرس وبگاه فصلنامه تخصصی پژوهشکده مطالعات ترجمه:

https://tir.atu.ac.ir