کارگاه آموزش زیرنویس فیلم

کارگاه آموزش زیرنویس فیلم
 

این دوره شش ساعته در روزهای ۱۹ اردیبهشت و ۲۶ اردیبهشت برگزار شد. در ابتدای جلسه در مورد انواع Captioning به صورت مفصل توضیح داده شد. در مورد قوانین جهانی زیرنویس توضیح داده شد. نرم‌افزارهای مختلف در این زمنیه معرفی شد و معایب و مزایای هر کدام مورد بررسی قرار گرفت. در این دوره نرم‌افزار Subtitle Workshop بررسی شد و تب‌های مختلف آن تشریح گردید. تمرینات شرکت‌کنندگان به استاد دوره ارسال و توسط ایشان تصحیح شد.