دوره تخصصی صداگذاری

دوره تخصصی صداگذاری
 

دوره تخصصی صداگذاری (Revoicing) از تاریخ ۱۰ مرداد به مدت ده جلسه در روزهای یکشنبه، ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰ برگزار می‌شود. در این دوره به طور کلی به آن دسته از جنبه‌های فنی صداگذاری پرداخته می‌شود که مرتبط با ترجمه هستند. نحوره کار با نرم‌افزارهای مخصوص برای حذف صدای اصلی و جاگذاری صدای ترجمه شده تدریس می‌شود. این صداگذاری شامل صدای اشخاص، صدای ضبط شده و یا حتی صدای موسیقی است.