کارگاه نقد ترجمه بر اساس مدل سه وجهی فرحزاد

کارگاه نقد ترجمه بر اساس مدل سه وجهی فرحزاد
 

مدل سه وجهی بر اساس تحلیل انتقادی گفتمان که دکتر فرزانه فرحزاد پایه‌گذار آن است در نقد ترجمه، تحلیل گفتمان، تجزیه و تحلیل متون چندرسانه‌ای و غیره کاربرد دارد.

در این مدل، فرض آن است که نقد ترجمه بر خلاف کیفیت سنجی ترجمه که به ارزش‌گذاری می پردازد، باید به تلویحات ایدیولوژیک ناشی از انتخاب های ترجمه‌ای و تأثیر آن‌ها در بازنمایی هویت جوامع مبدأ بپردازد.

استاد این کارگاه دکتر فرزانه فرحزاد عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی است و روز چهارشنبه ۱۹ آبان ساعت ۱۳ الی ۱۷ برگزار خواهد شد.