نشست‌های حل مشکلات کشور

نشست کمک به حل مشکلات کشور جلسه‌ای است که با حضور اعضای هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی و پژوهشکده مطالعات ترجمه و یا سایر دانشگاه ها و مسئولین یا نماینده دستگاه‌های اجرایی کشور در یک حوزه تخصصی تشکیل می‌شود و به بحث و بررسی در رابطه با یکی از مشکلات کشور و ارائه راهکار برای حل آن می‌پردازد.

هدف از برگزاری این نشست‌ها تلاش برای کاربردی‌سازی علوم انسانی، فراهم کردن زمینه تعامل دانشگاه با بخش‌های اجرائی، استفاده از تخصص، دانش، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های اعضای هیأت علمی و بهره‌گیری از یافته‌های علمی در حل مسائل و مشکلات کشور، ایجاد فضای مشارکت دانشگاهیان در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری به منظور ارتقاء وضعیت جامعه، و نیز ایجاد فضای مناسب به منظور نقد برای اعضای هیأت علمی دانشگاه است.

در حوزه مطالعات ترجمه، موضوعاتی چون اعتبارسنجی مترجمان در سطح کشور، ساماندهی بازار ترجمه، و سنجش کارآمدی برنامه‌های آموزشی دانشگاهی برای تربیت مترجمان نیازمند برگزاری نشست‌های تخصصی کمک به حل مشکلات کشور است و در دستور کار پژوهشکده مطالعات ترجمه گنجانده شده است.