مطالب مرتبط با کلید واژه

پرویز رسولی


طرح‌های داخلی

@keyframes transitionIn{ from{ opacity: 0; transform: translateX(-40px); } to{ opacity: 1; transform: translateX(0px); } } .text-1{ ...