کارگاه آموزش پیشرفته زیرنویس فیلم

کارگاه آموزش پیشرفته زیرنویس فیلم
 

کارگاه آموزش پیشرفته زیرنویس فیلم در ۴ جلسه دوساعته در خرداد ۱۴۰۰ برگزار شد. در این کارگاه نرم‌افزار حرفه‌ای Subtitle Edit آموزش داده شد. به کمک قابلیت‌های این نرم‌افزار، نکات ریز و کاربردی برای زیرنویس‌های مخصوص ناشنوایان مطرح شد. طبق برنامه‌ریزی دوره، در این ۸ ساعت مهارت‌های ‌Time cuing, Segmentation, Condensation و Intralingual Subtitling در جلسات مختلف کار شد. شرکت‌کنندگان تمرینات مربوط به هر مهارت را به صورت جداگانه برای دستیاران پژوهشی ارسال کردند و تمرینات توسط استاد دوره تصحیح شد