مهلت ثبت‌نام در آزمون بزرگ ملی ترجمه ادبیات روسی به فارسی به پایان رسیده است.