فراخوان مقاله برای نشریه پژوهشکده مطالعات ترجمه

۰۵ خرداد ۱۴۰۲ | ۱۲:۰۱ اخبار
تعداد بازدید:۶۲۸
آغاز به کار رسمی نشریه پژوهشکده مطالعات ترجمه (فراخوان مقاله)
فراخوان مقاله برای نشریه پژوهشکده مطالعات ترجمه

آغاز به کار رسمی نشریه پژوهشکده مطالعات ترجمه

- وبگاه نشریه: 
https://tir.atu.ac.ir/

- راهنمای نویسندگان: 
https://tir.atu.ac.ir/journal/authors.note